Ərizə forması

1. Qurum haqqında məlumat

1.1.

Qurumun adı

1.2.

Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi (fiziki şəxslər üçün KİV-in uçota götürülməsi tarixi)

1.3.

VÖEN

1.4.

Bank rekvizitləri

1.5.

Qurumun hüquqi və (və ya) faktiki poçt ünvanları, indeksi

1.6. 

Qurumun təsisçisi və ya təsisçilərinin soyadı, adı və atasının adı

1.7.

Qurumun rəhbərinin (KİV-lərdə baş redator, baş direktor və s.):

1.7.1.

- adı, soyadı, atasının adı

1.7.2.

-iş telefonu

1.7.3.

-ev telefonu

1.7.4.

-mobil telefonu

1.7.5.

-elektron poçt ünvanı

1.8.

Qurumun:

1.8.1.

fəaliyyət istiqaməti (missiyası)

1.8.2.

məqsədi

1.8.3.

üzv olduğu və əməkdaşlıq etdiyi yerli təsisatlar

1.8.4.

üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar, əməkdaşlıq etdiyi xarici təsisatlar

1.8.5.

əməkdaşlarının sayı

1.8.6.

ofis imkanları

1.8.7.

texniki imkanları

1.8.8.

strukturu

1.8.9.

yerli və xarici şöbələri (əgər varsa)

 

2. Layihə haqqında məlumat

 

2.1.

Layihənin adı

2.2.

Layihənin istiqaməti

2.3.

Layihənin rəhbərinin:

2.3.1.

- soyadı, adı və atasının adı

2.3.2.

- iş telefonu

2.3.3.

- ev telefonu

2.3.4.

- mobil telefonu

2.3.5.

- elektron poçt ünvanı

2.4.

Layihənin müddəti

2.5.

Layihənin ümumi məbləği

2.6.

Fonddan tələb olunan məbləğ

 

3. Qurumun həyata keçirdiyi layihələr

Son 3 ildə həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat verilməlidir.

Layihənin adı

Həyata keçirilmə müddəti

Məbləği

Donoru

1

       

2

       

Qurumun rəhbərinin imzası ________________

Ərizənin təqdim olunma tarixi:"___"______ 20__-cu il

Möhür yeri

Qoşmalar:

Tələb olunan sənədlər

Forması

1.

Layihə təklifi və fəaliyyət planı

Kompyuterdə yığılmış çap formasında 3 nüsxədə

Elektron formada, Times New Roman şriftində, diskdə

2.

Layihənin büdcəsi

Kompyuterdə yığılmış çap formasında 3 nüsxədə

Elektron formada, Microsoft Excel Proqramında, diskdə

3.

Qurumun dövlət qeydiyyatından keçməsi və ya müvafiq dövlət orqanında uçota götürülməsini təsdiq edən sənəd

Surəti

4.

VÖEN

Surəti

5.

Qurumun borcunun olmadığını təsdiq edən sənəd

Bankdan arayış

6.

Layihənin icrasına cəlb ediləcək əsas əməkdaşların, məsul şəxslərin tərcümeyi-halı (CV) və işinin təsviri

Kompyuterdə yığılmış çap və elektron formasında

7.

Birgə layihələr həyata keçirilməsi üçün əməkdaşlıq haqqında müqavilə

Kompyuterdə yığılmış çap formasında

(imzalanmış və möhürlənmiş)

Ərizədə və təqdim olunan sənədlərdə göstərilmiş məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm.

 

Möhür yeri Təşkilat rəhbərinin imzası _________________

Tarix: "____" ____________ 20__-cu il